Privacyverklaring en juridische verklaring

Privacybeleid

AB Volvo (publ) en de Volvo Truck Corporation stellen uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze website http://www.volvotrucks.com/zeer op prijs.

Dit is een algemene privacy- en juridische verklaring voor de Volvo Group-website. Het is mogelijk dat er extra informatie over privacy is opgenomen op websites van verschillende Volvo Group-bedrijven of op websites van de Volvo Group die een specifieke functie hebben.

Persoonlijke gegevens

Bij Volvo Truck Corporation willen we u zoveel mogelijk de controle geven over uw persoonlijke informatie. Het is voor ons belangrijk dat u zich op uw gemak voelt als u onze website bezoekt. Het komt echter wel voor dat we persoonlijke informatie van u nodig hebben. Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw e-mailadres) wordt gebruikt in de volgende gevallen:

Als u ons persoonlijke informatie geeft om informatie van ons te ontvangen (bijvoorbeeld brochures, catalogi), verzamelen we die informatie en slaan we die op. Met deze gegevens kunnen we aan uw verzoek om informatie voldoen. Wanneer u informatie bekijkt of downloadt, volgen we uw bezoek. Dit helpt ons om u te voorzien van informatie op maat en geeft ons informatie over welke onderdelen van de site vaak worden bezocht, door middel van cookies, zie hieronder.

We gebruiken alleen de informatie die is verzameld of opgeslagen over u binnen de Volvo Truck Corporation.

De website kan links bevatten naar websites die geen deel uitmaken van de Volvo Truck Corporation. De Volvo Truck Corporation is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.

U kunt contact opnemen met Volvo Truck Corporation als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De contactgegevens van Volvo Truck Corporation staan onder aan deze pagina. Als er gegevens onjuist zijn, kunt u deze laten corrigeren. Verder heeft u het recht om eenmaal per jaar na indiening van een persoonlijk ondertekend, schriftelijk verzoek daartoe, kosteloos door ons van informatie te worden voorzien over onder andere de persoonlijke gegevens die we van u hebben verwerkt en de reden daarvan.

Cookies

Er worden cookies gebruikt op de website van Volvo Truck Corporation. Een cookie is een klein tekstbestand dat tekstgegevens bevat en dat op uw computer wordt opgeslagen. Het doel van cookies is om het gebruik van de site voor u als bezoeker te verbeteren.

De volgende drie soorten cookies worden gebruikt op de website van Volvo Truck Corporation:

1. Met het eerste type wordt een bestand permanent op uw computer opgeslagen. Dit wordt gebruikt voor het updaten van de website wanneer er nieuwe informatie is sinds uw laatste bezoek. Informatie op de website, die niet is gewijzigd sinds uw laatste bezoek, wordt vanaf uw computer geladen met als doel de website sneller te openen.

2. Het tweede type wordt een ‘sessiecookie’ genoemd, en wordt gebruikt terwijl u op een website surft. Hierbij wordt tijdelijk informatie overgebracht tussen uw computer en de website. Sessiecookies worden niet permanent op uw computer opgeslagen en verdwijnen wanneer u de webbrowser op uw computer afsluit.

3. Het derde soort cookie wordt gebruikt voor statistische doeleinden, dat wil zeggen om informatie te verkrijgen over hoeveel bezoekers de verschillende onderdelen van onze website bezoeken.

Tenzij specifiek aangegeven, worden cookies nooit door de Volvo Truck Corporation gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres enzovoort. Gegevens die door ons gebruik van cookies zijn verzameld, worden op anonieme basis gecompileerd.

Als u het niet eens bent met het gebruik van cookies door Volvo Truck Corporation, kunt u uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Door de technologie die wordt toegepast op onze website zal deze echter niet goed functioneren zonder het gebruik van cookies.

Juridische verklaring Auteursrechtverklaring

Voor de inhoud van deze website geldt het auteursrecht © 2002 AB Volvo (publ) (of van dochterondernemingen waar aangegeven en/of licentiegevers), SE-405 08 Göteborg, Zweden. Alle rechten voorbehouden.
De verveelvoudiging, overdracht, verspreiding of opslag van informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid anders dan voor privédoeleinden is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo AB (publ), tenzij anders aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

Sommige delen van de website bevatten afbeeldingen die onder het auteursrecht van hun leveranciers vallen. 

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven vallen de op de website weergegeven merktekens, bedrijfslogo's en -emblemen (bijvoorbeeld het hieronder weergegeven symbool) onder het auteursrecht van Volvo Trademark Holding AB en/of AB Volvo (publ) (of zijn dochterondernemingen).

 

Volvo

 

Geen garanties

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT 'ZOALS DEZE IS'. DE VOLVO GROUP AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFIEKE OF GEVOLGSCHADE VOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DERVING VAN INKOMSTEN, ONDERBREKING VAN BEDRIJF, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WE UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE.

De Volvo Group verstrekt geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot andere websites die u via deze website kunt bereiken. Dergelijke garanties worden uitsluitend aangeboden voor gemaksdoeleinden en betekenen niet dat de Volvo Group de inhoud of het gebruik van dergelijke websites op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om te waarborgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.

De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten.

De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

Op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, enzovoort van de Volvo Group die in uw land niet beschikbaar zijn. De Volvo Group verleent geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke informatie, met name aangezien deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat de betreffende producten, diensten, enzovoort in de toekomst in uw land beschikbaar zullen zijn. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van de producten, diensten, enzovoort in uw land of voor bestellingen contact op met uw dealer. 

Opmerkingen, vragen of suggesties

Let er op dat eventuele informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ontvangen zaken zullen worden beschouwd als niet vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten. Door informatie of materiaal toe te zenden verleent u AB Volvo (publ) en de Volvo Group een onbeperkte en onherroepelijke licentie tot het gebruik, de verveelvoudiging, weergave, opvoering, wijziging, overdracht en verspreiding van dergelijke materialen of informatie, en stemt u erin toe dat het AB Volvo (publ) en de Volvo Group vrijstaat om de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt te gebruiken voor welk doel dan ook.

Specifieke software die op de website beschikbaar is

Eventuele software die beschikbaar wordt gesteld om van de website te downloaden (de 'Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van AB Volvo (publ) (of zijn dochterondernemingen) en/of zijn leveranciers.

Op het gebruik van de Software zijn de bepalingen van de bij de Software gevoegde of daarin opgenomen licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('Licentieovereenkomst') van toepassing. Tenzij anders vermeld in de Licentieovereenkomst wordt de Software uitsluitend ter beschikking gesteld om te downloaden door eindgebruikers. De verveelvoudiging of verspreiding van de Software is in strijd met de Licentieovereenkomst kan resulteren in civiel- en/of strafrechtelijke boetes.

ONVERMINDERD HET HIERVOOR BEPAALDE IS HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE NAAR OF TEN BEHOEVE VAN EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN.
EVENTUELE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HETGEEN IS BEPAALD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHOUDENS VOOR ZOVER BEPAALD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST SLUIT DE VOLVO GROUP HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK OP RECHTEN.

Contact

Als u vragen heeft over de bovenstaande secties, kunt u contact opnemen met AB Volvo (publ) via de contactpagina van Volvo Truck Corporation.